CMR’s: verplichte kost bij goederenvervoer

Logistiekconcurrent

Wanneer je als bedrijf betrokken bent bij goederenvervoer, dan zul je merken dat vervoersdocumenten altijd verplicht zijn. Welke documenten dit dan precies moeten zijn is afhankelijk van de vervoerswijze, de lading en de beoogde bestemming. Evenwel kunnen we alvast verklappen dat in de meeste gevallen je zult moeten houden aan de regels zoals opgesteld in het CMR-verdrag. Dit komt mede door het feit dat goederenvervoer nog steeds over de weg plaatsvindt, ook tussen verschillende landen onderling. Gelukkig zijn vele landen, waaronder ook Nederland, aangesloten bij het genoemde verdrag. Als Nederlandse speler in de transportwereld zul je dan ook zeker met CMR vrachtbrieven te maken krijgen.

Logistiekconcurrent

Welke partij maakt de CMR op?

Of jij als belanghebbende in de logistieke wereld ook degene bent die CMR’s dient te regelen en op te maken, dat valt nog te bezien. Bekend is dat de verlader degene is die hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Voor alle duidelijkheid: de verlader is de speler die in eerste instantie de wens heeft dat bepaalde goederen vervoerd worden. Meestal is dit dan ook de fabrikant van het product. Alleszins is het de partij die het transport in gang zet en dus ook vervoerders en eventueel distributeurs inschakelt. Overigens is het niet zo dat een CMR opmaken erg moeilijk is. Meestal gaat het hier om redelijk gestandaardiseerde formulieren die voor alle spelers uit alle aangesloten landen herkenbaar zijn. Evenwel dienen tussenpersonen en ontvangende partijen de CMR naderhand wel te controleren op volledigheid en correctheid.