Verkleinen loonkloof is Europees speerpunt

chatbot

De emancipatie tussen mannen en vrouwen is ver gevorderd. We erkennen de verschillen die er tussen beide geslachten zijn, maar onderkennen wel steeds meer hun gelijkwaardigheid. Mannen zijn nu eenmaal anders dan vrouwen, maar zijn op hun eigen unieke manier wel gelijkwaardig aan elkaar. Een een geschikte Loopbaancoach kan met deze wetenschap je verder helpen naar een werkplek met een uitgebalanceerd personeelsbestand. Een mix tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en in de bestuurskamers geeft het beste resultaat. Zakelijk versus verbindend, globaal gesteld. Net zo goed als een mix van jongere- en oudere werknemers goed werkt. Jong en fris versus ervaren en evenwichtig, globaal gesteld. Waar het nog hapert in deze ongelijkheid is de beloning. Mannen verdienen voor vergelijkbaar werk nog steeds meer dan vrouwen. Het Europees parlement wil daar de noodzakelijke verandering in brengen.

Loon transparantie helpt

Om dit te bewerkstelligen zullen werkgevers en werknemers met de billen bloot moeten over de salarissen. Openheid van zaken, lees openbaring van betaalde lonen met dito voorwaarden, geeft inzicht en daarmee een handvat om dingen te veranderen. Nu heeft het Europees parlement nieuwe stappen gezet om de loonkloof te dichten of in elk geval te verkleinen. Maak als werkzoekende hier gebruik van. Want wanneer je opzoek bent naar Loopbaancoaching kun je in je andere job straks een betere beloning voor je werk afdwingen. Straks met de wet in de hand. Want een bedrijf met meer dan 50 werknemers moet straks verslag doen van hun lonen en de verschillen voor mannen en vrouwen. Dan mogen werkgevers ook niet meer vragen naar het salaris in de vorige baan. Bedrijven zelf zijn dan, als het aan het Europees parlement ligt, verplicht om in de vacature transparant zijn over de salarishoogte. Deze duidelijkheid maakt het gemakkelijker om een keuze voor een andere baan wel of niet te maken.

Veel banen blijven buiten schot

De grens voor deze regeling die ligt bij bedrijven met meer dan 50 werknemers, zorgt ervoor dat veel banen in de loon transparantie buiten schot blijven. En daar werkt nu ongeveer de helft van alle werknemers. Bij kleine en middelgrote bedrijven tot 50 werknemers. Een gemiste kans voor salarisverhoging van al het personeel in deze ondernemingen. Geen wonder dat de vakbonden en links georiënteerde politieke partijen hier tegen tegen ageren.Er moet en tandje bij om de salarissen tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken. Omwille van rechtvaardigheid en emancipatie.