Re-integratie tweede spoor

Als werkgever zul je het vast wel eens hebben meegemaakt. Een werknemer die ziek is, en over het algemeen na een tijdje weer aan het werk gaat. Maar er kan ook sprake zijn van een langdurig verzuim, waaruit blijkt dat de werknemer niet meer aan het werk kan in zijn eigen functie. Als er ook geen mogelijkheden zijn voor andere functies binnen het bedrijf, zal de re-integratie tweede spoor startte. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter moet jij de werknemer ondersteunen bij het zoeken naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever. De werknemer zelf dient ook deze verplichtingen na te komen en dus mee te werken aan het tweede spoortraject.

Het proces

Als het tweede spoortraject stagneert kun je verschillende acties ondernemen. Zo start ieder Re-integratie tweede spoor met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden alle vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden van de werknemer besproken. Een assessment zou mogelijk kunnen helpen in het ontdekken welk beroep bij de werknemer past. Ook de privésituatie wordt bekeken. In de volgende fase wordt op basis van de verkregen inzichten een trajectplan opgesteld. Het is natuurlijk de bedoeling om de werknemer zo snel mogelijk aan een nieuwe baan te helpen.

Hierbij is het belangrijk dan het een baan is waarbij de talenten ingezet kunnen worden. Als dit geregeld is vindt de verkenning van de arbeidsmarkt plaats. Bij fase 3 worden er ondersteuning aangeboden bij het opstellen van een curriculum vitae en een sollicitatiebrief. Het zoekprofiel van de werknemer wordt actief onder de aandacht gebracht van diverse werkgevers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het landelijke werkgeversnetwerk van BeauAvis.