WBSO aanvragen als bedrijf?

WBSO

De wet bevordering speur- en ontwikkelwerk, oftewel de WBSO is er voor ieder bedrijf dat zich bezighoudt met technische innovaties. Of deze innovaties nou inhouden dat er een technisch probleem binnen hetzelfde bedrijf opgelost zou kunnen worden of dat er door technische innovaties nieuwe producten of vernieuwde diensten op de markt zouden kunnen worden, er bestaat een wet die bedrijven die zich hiermee bezighouden enigszins tegemoet kan komen door in de meeste gevallen de loonkosten voor het personeel dat zich hierop focust, te vergoeden. Dit is met als doel om bedrijven te stimuleren zich hiermee bezig te houden, zonder dat het nadelig kan zijn voor het bedrijf. 

Voor de uitzonderingen

Voor zzp’ers en eenmanszaken is het natuurlijk lastiger om loonkosten te vergoeden, omdat zij geen personeel hebben, daarom is dit anders opgelost. Daarom wordt de WBSO niet in mindering op de afdracht van de loonbelasting gebracht, maar gaat het anders. Deze bedrijven krijgen namelijk een extra aftrekpost waarbij zij alsnog van de WBSO kunnen profiteren en ook zij gestimuleerd worden om zich bezig te houden met de o zo belangrijke technische innovaties en er geen enorme drempels zijn, omdat het teveel geld zou moeten of kunnen kosten. Wel is het belangrijk dat je als bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken. 

WBSO

Hulp inschakelen

Wanneer jij twijfelt of je met het bedrijf aanspraak zou kunnen maken op de WBSO, dan kun je gemakkelijk hulp inschakelen van een expert. Deze persoon houdt zich dagelijks met deze subsidie bezig en zal je in een gesprek vertellen hoe het proces werkt en zal zich dan ook richten op de activiteiten van jouw bedrijf en wat er moet gebeuren om aanspraak te kunnen maken. Vervolgens schrijft deze persoon ook de aanvraag en zal ook de termijnen en de deadlines bewaken, zodat jij je hier geen zorgen over hoeft te maken.