V&G plan laten opstellen voor je bedrijf

Als ondernemer vind je de veiligheid van je werknemers erg belangrijk. Zeker als er regelmatig met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt is het zaak dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Om ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier en volgens de wettelijke normen geschiedt kun je een V&G plan op laten stellen voor je bedrijf. 

Plan op maat laten maken

V&G staat voor Veiligheid en Gezondheid. Als je een V&G plan wilt laten opstellen kun je dit door een bedrijf zoals G4S laten doen. Omdat ieder bedrijf anders is en er op verschillende manieren gewerkt wordt maken zij altijd een plan op maat zodat dit het beste aansluit bij jouw bedrijf en je er daadwerkelijk wat aan hebt.

Wat staat er in een V&G plan? 

In een V&G plan wordt onder andere het volgende opgenomen: project- en bedrijfsinformatie, risicoanalyses en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de veiligheid te beheersen. Als er goed bepaald kan worden welke risico’s zich zouden kunnen voordoen op de werkvloer kunnen daar preventieve maatregelen voor genomen worden zodat de veiligheid gewaarborgd wordt en de kans op ongevallen alleen maar kleiner wordt. 

Zorg dat iedereen zich kan vinden in het plan

Een V&G plan wordt zo opgesteld dat het voor iedereen werkt. Omdat het maatwerk is kan er altijd goed gekeken worden naar de behoeftes van de werknemers waarvoor het plan gemaakt wordt maar ook degene die een bepaald project financiert of de leiding heeft dient het er mee eens te zijn. Zorg er daarom altijd voor dat het plan voor iedereen geschikt is en ook iedereen er goed van op de hoogte is. Zo levert het plan het meeste rendement op en komt de veiligheid en de gezondheid van de werknemers niet in gevaar.