Verschil EHBO en BHV

EHBO en BHV
Wat is het verschil tussen EHBO en BHV? Kan je het beste een EHBO cursus volgen of toch een BHV cursus? Wat zijn de verschillen tussen deze twee cursussen? Wanneer moet je een EHBO cursus volgen en wanneer een BHV cursus?

Verschillen tussen EHBO en BHV
Een EHBO’er is iemand die eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. De eerste hulp is zowel voor levensreddende situaties als ook minder levensbedreigende situaties zoals bijvoorbeeld bij botbreuken en bloedneuzen. Een BHV’er kan, naast het verlenen van levensreddende eerste hulp, een (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren.  In een BHV training leer je reanimeren (inclusief het gebruik van de AED) en leer je hoe je moet handelen in het geval van verstikking, verslikking en bij actieve bloedingen.

De verschillen in de cursussen
In een EHBO cursus leer je meer vaardigheden die betrekking hebben tot het verlenen eerste hulp in vergelijking met een BHV cursus. Tijdens een BHV cursus leer je naast het verlenen van eerste hulp, ook hoe je een  pand moet ontruimen en weet je na de cursus hoe je een (beginnende) brand moet blussen. De BHV cursus is dus iets gevarieerder dan de EHBO cursus en heeft meer een focus op werksituaties. Er zijn dus wel degelijk verschillen tussen een EHBO cursus en een BHV cursus. De verschillen worden hieronder verder toegelicht.

Wat leer je in een EHBO cursus en in een BHV cursus?
Tijdens de EHBO cursus van G4S leer je om eerste hulp te verlenen bij oog-, neus- en oorletsel, ziektes en letsels met gevolgen voor het bewustzijn, wonden, botbreuken en ontwrichtingen, onderkoeling en oververhitting, een shock, een beroerte en stoornissen van het bewustzijn, de ademhaling en de bloedsomloop. Na het volgen van een BHV cursus en het succesvol behalen van een diploma, kan je werknemers alarmeren, evacueren in een noodsituatie, een beginnende brand beperken en bestrijden, hulpverleningsorganisaties alarmeren en daarmee samenwerken, eerste hulp verlenen, reanimeren en AED gebruiken.