Taak Risico Analyse

Advies door Taak Risico Analyse (TRA)
Moet je beginnen aan een nieuwe taak waarvan je niet weet wat je kan verwachten? Het kan zijn dat de taak nog niet is beschreven in je werkinstructie of werkprocedure. Wil je graag advies bij je nieuwe taak, dan kunnen de experts van G4S jou verder helpen door middel van een Taak Risico Analyse. Aan de hand van een Taak Risico Analyse weet je wat de mogelijke risico’s kunnen zijn en weet je van tevoren beter welke maatregelen genomen moeten worden om (bedrijfs)ongevallen te voorkomen.

Hoe wordt een Taak Risico Analyse uitgevoerd?
Een Taak Risico Analyse wordt altijd in groepsverband opgesteld. Het is hierbij van belang dat de mensen die de werkzaamheden gaan uitvoeren, bij de Taak Risico Analyse worden betrokken. Samen in overleg met veiligheidsdeskundigen overleggen de experts, zodat de werknemers precies weten welke veiligheidsmaatregelen zij moeten nemen.

Opmaak Taak Risico Analyse
Bij een Taak Risico Analyse zorgen de veiligheidsexperts onder andere voor een inventarisatie van specifieke werkrisico’s, de beoordeling van risico’s, het bepalen en beschrijven van de beheersmaatregelen en het bepalen van het restrisico en mogelijke aanvullende beheersmaatregelen.

Taak Risico Analyse noodzakelijk
In een aantal situaties is een Taak Risico Analyse noodzakelijk en nodig om (bedrijfs)ongevallen te voorkomen, zoals bij de uitvoering van werken die een hoog risico hebben en niet volledig volgens bestaande procedures en of werkinstructies voltooid kunnen worden. Ook is een Taak Risico Analyse noodzakelijk bij het opstellen of evalueren van nieuwe procedures. Tot slot is een Taak Risico Analyse essentieel bij het uitvoeren van nieuwe taken, waarvan de risico’s (nog) niet bekend zijn. Na het maken van een Taak Risico Analyse kan de veiligheidsexpert van G4S jou bovendien helpen met aanvullend advies of oplossingen die bij jou passen.