Sprake van een te grote taalbarrière? Huur een goede tolk in

tolk inhuren

Als je immigrant bent of op een andere manier vaak te maken hebt met situaties waarin er een behoorlijke taalbarrière bestaat, dan is het dikwijls aan te raden om een goede tolk in te huren. Een tolk inhuren is in sommige situaties zelfs verplicht, maar daarover lees je later meer. Waar je bij het inhuren van een dergelijke talenspecialist zeker op moet letten is dat deze persoon de beide talen waar het in jouw situatie om gaan uitstekend onder de knie heeft, en wel zodanig, dat de persoon in kwestie zich niet genoodzaakt hoeft te voelen om alles letterlijk te vertalen, maar dat deze specifieke cultuurverschillen en taalfinesses ook inziet en weet toe te passen op het moment waarom dat het hardst nodig is. In de volgende alinea lees je in welke situaties de inzet van een goede tolk bij uitstek gewenst of zelfs noodzakelijk is.

tolk inhuren

Voorbeelden van situaties waarin je een tolk kunt of moet inhuren

In de volgende situaties is de aanwezigheid van een tolk van essentieel belang:

Op het moment dat je bij een notaris in Nederland zit en je de (gesproken) Nederlandse taal onvoldoende machtig bent om het besprokene te begrijpen. Een tolk is dan verplicht.

Een tolk kan ook verplicht zijn wanneer je bij de rechtbank moet verschijnen. Van het grootste belang is namelijk dat je alle facetten van de uitspraak van de rechter begrijpt.

Ga je op consult bij de huisarts of in het ziekenhuis? Huur dan zo nodig een tolk in, zodat je zeker weet dat de informatie goed aankomt.